Partnerzy

AriDesign

fit profit

AriDesign

panorama firm

Osierodek szkolenia kierowców

Licznik odwiedzeń

LISTY REFERENCYJNE

Z naszych szkoleń korzystali pracownicy:

 • mundurowi służb resortowych MSWiA i MON
 • Straży Granicznej
 • Policji Kryminalnej
 • Służby Więziennej
 • Centralnego Biura Śledczego
 • Kawalerii Powietrznej
 • Straży Pożarnej
 • mundurowi renomowanych firm ochrony chroniących m.in.
 • PERN Przyjaźń S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • cywilni
 • radcy prawni
 • adwokaci
 • sędziowie
 • redaktorzy
 • biznesmeni
 • pracownicy różnych renomowanych firm m.in.
  - PKN Orlen S.A., Ponzio Polska, New Holland, Stalrem itp.
 • inni